Aitoa kansainvälisyyttä ei ole ilman monikulttuurisuutta

Helsingin kansainvälistymisen eteen on viime vuosina tehty paljon. Hyvä niin, sillä jo 16 prosentilla kaupungin asukkaista on kansainvälinen tausta. Kaupungin on oltava asukkaidensa näköinen. Vuonna 2018 kaupunginkanslian yhteyteen perustettiin kansainvälisten asioiden yksikkö, jonka kontolla on Helsingin kansainvälisen toiminnan strategian koordinoiminen. Vuonna 2019 julkaistun strategian pääpainopisteet ovat varsin ajankohtaiset: digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Pääkaupunki haluaa strategian mukaan ottaa osaa sekä  globaaliin vastuunkantoon että pärjätä globaalin kilpailun näyttämöllä.  

Yhtenä keinona globaalissa kilpailussa menestymiseen esitetään osaajien houkuttelua Suomeen. Suomalaisella työkulttuurilla on kuitenkin vielä paljon tehtävää suostuttelutekniikkojen tehokkuudessa. Kulttuuri ei ole kovin avointa muita kuin suomen kieltä puhuvia kohtaan, mikä muodostaa esteen yritysten kansainvälistymiselle. Myös tehtävissä, joissa ei tosiasiallisesti tehdä töitä suomeksi, saatetaan vaatia kielen taitamista. Jos haluamme kansainvälisiä osaajia, yritysten on oltava valmiita ottamaan heidät vastaan ja muokkaamaan omaa työkulttuuriaan kansainvälisyyttä tukevaan suuntaan.   

Toisaalta kansainvälisyys ei ole vain innovaatioiden ja osaavien yksilöiden houkuttelua, digitaalisen kehityksen tukemista ja kilpailuetuja. Kansainvälisyyden, tarkemmin ottaen kansainvälisten ihmisten, tuoma monikulttuurisuus rikastuttaa kaupunkiamme tavalla, jota ei voida mitata numeroilla. Monikulttuurisuus on kansainvälisyyden laajempi inhimillinen puoli, mikä ulottuu yhteiskunnan kilpailukyky-puhetta laajemmalle. Monikulttuurisuus on eri ihmisten, elämäntapojen, ruokakulttuurien ja tapahtumien näkymistä kaupunkikuvassa ja kuulumista erilaisissa kohtaamisissa. 

Helsinkiin päädytään monesta syystä. Joku tulee kaupunkiin rakkauden, toinen opiskelun ja kolmas turvallisen ympäristön perässä. Kaupungin tulee koittaa tehdä parhaansa korkeakoulutettujen osaajien houkuttelemiseksi unohtamatta kuitenkaan myös muita kaupunkiin hakeutuvia ihmisiä. Jokaisella on kaupungilleen jotain annettavaa. Toiveemme kansainvälisyydestä eivät saa koskea ainoastaan huippuyliopistossa opiskelleita yhdysvaltalaisia ja saksalaisia insinöörejä. Tällöin kansainvälisyyden toive on päälle liimattu ja epäaito. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus kulkevat käsi kädessä, minkä tulisi näkyä sekä strategiassa että käytännön kaupunkikehityksessä Helsingissä. 

 

Teksti julkaistu alunperin lyhyempänä versiona Helsingin Uutisissa 3.3.2021