Asepalvelus pitää päivittää 2020-luvulle

  • Artikkelin kategoria:Maanpuolustus

SARA LÖYTTYNIEMI kirjoitti (HS Mielipide 11.3.), että sukupuoleen sidottu varusmies- ja siviilipalvelus ovat väärin.

Hän ehdotti tilalle jokaiselle suomalaiselle kansalaispalveluksen suorittamista.

Yleinen, vain miehiä oikeudellisesti velvoittava asevelvollisuus edustaa mennyttä maailmaa. Asepalvelus tulee päivittää 2020-luvulle siten, ettei se ole ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

Turvallisuus ja yksilönvapaus eivät ole keskenään välttämättömässä ristiriidassa, vaikka usein toisin uskotellaan.

Yksi esitetyistä vaihtoehdoista on kansalaispalvelus, joka ottaisi tasa-arvon nykyistä järjestelmää paremmin huomioon. Sitä ei ole vielä punnittu ja tarkasteltu paljon. Tähän on luvassa muutos, sillä turvallisuuskomitean tilaama ensimmäinen valtiollinen selvitys kansalaispalveluksesta valmistuu lähiviikkojen aikana.

2020-luvun arvoja ja muuttuneita turvallisuusuhkia vastaava asepalvelus tai mahdollinen kansalaispalvelus eivät kuitenkaan voi olla rangaistuksen uhalla toteutettavia velvoitteita, vaan kannustimilla ja aidolla yksilöllisellä ja yhteisellä hyödyllä perusteltuja, houkuttelevia vaihtoehtoja. Uskomme, että sotilaiden liikakoulutuksesta luopumalla ja kannustimia parantamalla motivoituneimmat henkilöt saataisiin koottua maanpuolustuksen tarpeisiin.

Eduskuntavaalit ja uusi hallitusohjelma antavat mahdollisuuden korjata nykyistä epätasa-arvoista järjestelmää. Jokainen kansalainen tulee nähdä yhtä tärkeänä eikä kukaan saa joutua vankilaan vakaumuksensa vuoksi.

Milja Suihko

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

Esa Noresvuo

Ylioppilas

Asepalvelus 2020 -kampanja

Kirjoitus julkaistiin alunperin Helsingin Sanomissa 19.3.2019.