Kansojen välisestä ystävyydestä

Yhdistyneet Kansakunnat, tuttavallisemmin YK, täytti 75 vuotta YK:n päivänä 24.10. YK on kansainvälisenä järjestelmänä ainutlaatuinen: se on hallitusten välinen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksia. 

YK joutuu tasapainottelemaan valtioiden itsemääräämisoikeuden sekä kansainvälisen yhteistyön rakentamisen kanssa. YK:n rauhan ja turvallisuuden kysymyksistä vastaavassa turvallisuusneuvostossa on viisi valtiota: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Venäjä ja Kiina eikä se enää heijastele tämän päivän maailman valtasuhteita. Pysyvässä jäsenistössä ei esimerkiksi ole yhtään islamilaisen maailman tai Afrikan mantereen edustajaa. Turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten veto-oikeus antaa niiden käsiin suhteettoman paljon valtaa, minkä vuoksi YK:ta on välillä helppo syyttää tehottomuudesta. Silloin jätetään huomiotta, että YK on sen jäsenvaltioiden summa. Kun puhutaan 191 valtion yhteisestä instituutiosta, nopeita liikkeitä ei voida odottaa. Kenenkään tahtoa ei voida matalalla kynnyksellä tallata ja sen vuoksi YK:llä on edes niin paljon liikkumatilaa kun sillä on. 

YK:n päätöslauselmat, sopimukset sekä normisto luovat pohjan sille maailmanjärjestykselle, jossa globaaleihin haasteisiin vastataan yhdessä. Agenda 2030 on 17 kestävä kehityksen tavoitteen ohjelma ja valtioita poliittisesti sitova asiakirja. Toisin kuin vuosituhattavoitteet, kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia, myös “kehittyneitä” maita. Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa ja vastuullista kuluttamista koskevat tavoitteet koskevat jokapäiväistä elämäämme. Vielä 50 vuotta sitten emme olisi voineet kuvitellakaan ihmiskuntaa yhdessä sitovan globaalin agendan luomisesta. Olemme menneet paljon eteenpäin. 

YK:n saavutukset ovat itseasiassa melko vaikuttavia. Ruoan tarjoaminen yli 90 miljoonalle ihmiselle yli 75 maassa. Yli 34 miljoonan pakolaisen avustaminen. Globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimet. Rokotteiden tarjoaminen noin 60 % maailman lapsista. Noin 50 valtion avustaminen vaalien järjestämisessä vuosittain. Noin 30 miljoonan naisen auttaminen vuosittain lisääntymisterveyden saralla. Ihmisoikeuksien suojelu yli 80 sopimuksen ja päätöslauselman voimin. 71 rauhanturvaoperaatiota ympäri maailman. YK:ta tarvitaan varmasti vielä seuraavat 75 vuotta, jos sitä pystytään uudistamaan ja tukemaan. Toivotan syntymäpäiväsankarille terveyttä ja pitkää ikää!