Nuoret maailman muuttajina

Viikolla 2.-8.11. on vietetty valtakunnallista nuorten politiikkaviikkoa. Nuoret keskustelivat muun muassa siitä, millainen on unelmien kunta. Kunnissa päätetään nuorten elämään vaikuttavista asioista kuten kouluista, terveydenhuollosta, julkisesta liikenteestä, kirjastoista ja harrastusmahdollisuuksista.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan 63,1 % nuorista on erittäin tai jonkun verran kiinnostunut politiikasta. Tilastojen valossa väitteet siitä, ettei politiikka kiinnosta nuoria on pötypuhetta. Nuortenlehti Demissä, jota itse teininä luin, tulee tänä päivänä mukana julisteita kuten “There is no planet B” ja “Black Lives Matter”. Vaikuttaminen on kuulkaas siistiä, ja sitä tehdään järjestöissä, kouluissa ja nuorten lähiympäristössä.

Yksi hieno esimerkki nuorten johtamasta muutostyöstä on suuren nuorisojärjestöjoukon kannanotto tulevan ilmastolain vahvuudesta. Kannanotto vaatii seuraavien asioiden huomioimisen ilmastolain valmistelussa:

1. Ilmastolakiin tulee kirjata Suomelle sitova velvoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuus nopeasti sen jälkeen.

2. Uuden ilmastolain tulee noudattaa päästöjen mitigaatiohierarkiaa. ( = Mitigaatiohierarkian perustana on kompensaatiotoimien käyttäminen vasta haittojen välttämisen ja vähentämisen jälkeen.)

3. Uuden ilmastolain on turvattava nuorten osallistuminen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon.

4. Ilmastolaissa tulee taata kansalaisille riittävät tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuudet elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

5. Ilmastolain tulee vahvistaa ilmastopaneelin roolia Suomen ilmastopolitiikassa.

Onneksi nuoret saavat tukijoita myös vanhemmista ikäpolvista. Yhdysvaltojen uusi presidentti Joe Biden on julistanut liittyvänsä takaisin Pariisin sopimukseen heti, kun se on mahdollista. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen on toivoa, koska fiksut ja päämäärätietoiset nuoret vaativat sitä – ja jotkut päättävät kuunnella.